Home

Latest work
Path Of Distraction

Get notified!Get notified on progress and tour dates!


[Nederlands]
Path of Distraction is een virtuele interactieve installatie: Het werk reageert op wat jij doet. Je gebruikt hierin je eigen handen voor interactie met de virtuele wereld en wanneer je interesse toont in een object in de virtuele wereld zal die wereld op jou reageren.

In de interactieve installatie ‘Path of distraction’ onderzoekt Jan Reuser zijn eigen creatieve proces. Hierin probeert hij te achterhalen hoe zijn brein werkt door zijn gedachten en afleidingen – of verleidingen – te visualiseren. Onderzoek naar de bron van zijn eigen creativiteit ligt aan de basis hiervan.

Jan Reuser: “ADD (Attention Deficit Disorder) speelt een belangrijke rol in hoe ik nieuwe ideeën ontwikkel. Wanneer ik een nieuwe interesse ontdek, kan ik dagen bezig zijn met het onderdrukken ervan. Pas wanneer ik die nieuwe afleiding de ruimte geef en alle aspecten ervan tot op de bodem uitzoek, kan ik het loslaten.

Ik heb geprobeerd deze cyclus vast te leggen om het zelf te kunnen begrijpen en anderen te laten begrijpen én ervaren. Virtual reality was voor mij een goede manier om dit vorm te geven: Het overbrengen van een ervaring in virtual reality overtreft voor mij elke andere mediavorm. Je stapt letterlijk in een andere realiteit.”

Bezoek Project-EVRM voor onderzoek en behind the scenes.

[English]
Path of Distraction is an interactive installation in virtual reality. The installation will react to the users’ focus. You can use your own hands for interaction with the virtual world and when you give an object in it your attention, the world will react to you.

In the interactive installation ‘Path of Distraction’, Jan Reuser explores his own creative process. He attempts to discover how his mind works by visualizing his ideas and distractions. Getting to the source of his own creativity is the basis of this research.

Jan Reuser: “ADD (Attention Deficit Disorder) plays a large role in how I develop new ideas. When I discover a new interest, I can spend days trying to suppress it. It’s not until I let my distraction take over and completely explore that interest, that I can finally let go of it. I’ve tried to capture this creative cycle in order to make more sense of it myself and in a way that others can understand and experience it as well. For me virtual reality is a special kind of medium. It can convey an experience in a way that no other type of interactive media can. You’re quite literally stepping into another reality.”

Visit Project-EVRM for research and behind the scenes.